Cukrovarská 230/1, 196 00 - Praha 9, Čakovice | Zobrazit na mapě
+420 283 931 081
+420 604 257 328
info@sunnywatt.cz

Fotovoltaické elektrárny

Jak fotovoltaická elektrárna funguje?

Z principu lze fotovoltaické elektrárny rozdělit na tři základní kategorie:

 1. Fotovoltaické elektrárny pracující společně s distribuční sítí
 2. Ostrovní fotovoltaické elektrárny, systémy fungující bez přítomnosti distribuční sítě.
 3. Hybridní fotovoltaické elektrárny.

Fotovoltaické elektrárny (FVE)

Fotovoltaické elektrárny (FVE) využívají rozvodnou distribuční síť (DS), ke které jsou připojeny a dodávají do ní energii. To znamená, že zařízení FVE stále sleduje stav elektrické sítě, v případě jejího výpadku se rovněž odpojí a automaticky přestane dodávat energii do sítě. Bez přítomnosti síťového napětí tedy FVE nemohou a dokonce nesmí pracovat. 

Fotovoltaické panely jsou umístěné například na střeše budovy a vyrábí stejnosměrný elektrický proud. Ten je veden do střídače (měniče), kde je přeměněn na střídavý elektrický proud. V domovním elektrickém rozvaděči je následně tato energie rozvedena k jednotlivým spotřebičům, které doma běžně používáme.

Při provozu FVE nastanou tyto stavy:

a) FVE vyrábí elektrickou energii, není zapnut žádný spotřebič.
Tato energie zůstane nevyužita a pro tento stav Vám nabízíme individuální řešení využití této energie.

 

 

 

 

 

 

b) FVE vyrábí energii, jsou zapnuty domácí spotřebiče a výroba je větší než spotřeba.
V tomto případě je do spotřebičů dodávána elektrická energie z FV systému a její přebytky jsou dodávány do DS. Stejně i pro tento stav Vám nabízíme individuální řešení využití této nevyužité energie.

 

 

 

 

 

c) FVE vyrábí stejný výkon, jaký je odebírán domácími spotřebiči.
Takto vyrobená energie je optimálně využita. Přebytky nepokračují dále do DS a dochází k maximální úspoře elektrické energie.

 

 

 

 

 

 

d) FVE vyrábí méně energie, než je odebíráno spotřebiči.
Všechna vyrobená energie je spotřebovávána spotřebiči, zbývající potřebná energie je odebírána z DS. Dochází k úspoře odebírané energie.

 

 

 

 

 

 

e) FVE nevyrábí žádnou energii (například při nočním režimu).
V tuto chvíli je veškerá elektrická energie odebírána ze sítě. 

 

 

 

 

 

 

Takto připojené FVE k distribuční síti musí být povoleny distribuční společností. Výrobce elektřiny z FVE musí mít uzavřenou smlouvu s distribuční společností o výkupu dodávané elektrické energie. Pro efektivní provoz systému je třeba zajistit, aby maximum vyrobené elektrické energie bylo spotřebováno v místě výroby.

Jak je možné toho docílit?

Vhodným návrhem FVE, ve kterém je zohledněna očekávaná spotřeba domu.

Přizpůsobením provozu spotřebičů.
Manuálně, například pokud předpokládáme slunné počasí a víme, že největší výroba energie bude kolem poledních hodin, spustíme nebo načasujeme spotřebiče (například pračku, myčku nádobí apod.) právě na tuto dobu.

Pomocí automatického zařízení.
Tento systém automaticky, podle zadaného nastavení, spíná spotřebiče (u kterých toto lze provést) podle aktuální výroby FVE a odběru v domácnosti nebo firmě. Toto zařízení Vám maximálně zoptimalizuje využití energie vyrobené Vaší elektrárnou.

Hlavní výhody:

 • Díky FVE budou Vaše finanční úspory každým rokem větší (v závislosti na stoupajících cenách elektrické energie).
 • Systém je relativně velice jednoduchý.
 • Poměrně nízké pořizovací náklady.
 • Minimální potřeba údržby systému.

Hlavní nevýhody: 

 • Vyrobenou a nevyužitou energii není možné uložit například do baterií a dále jí využívat ve večerních hodinách. 
 • Nevýhodou může být i fakt, že v případě výpadku distribuční sítě dojde k přerušení výroby.
 • Potřeba provést více legislativních úkonů. Vzhledem k našim dlouhodobým zkušenostem se stavbou a připojováním FVE za Vás většinu těchto kroků vyřídíme.

 

Ostrovní fotovoltaické elektrárny

Ostrovní fotovoltaické elektrárny a systémy (ostrovní FVE) nejsou vázané na distribuční síť a jejich provoz může fungovat bez nutnosti k jejímu připojení.

V podstatě se jedná o fotovoltaické elektrárny, které místo toho, aby energii vyráběly a dodávaly ke spotřebičům v závislosti na přítomnosti distribuční sítě, fungují naprosto samostatně. Energie vyrobená FV panely je vedena do akumulátorů, kde se ukládá a z nich je následně využívána elektrickými spotřebiči. I když nemáte přípojku, můžete využívat elektrickou energii a to i v době, kdy FV panely nedodávají dostatek elektrické energie, například v noci nebo při zatažené obloze. Ostrovní FVE jsou velice variabilní a jsou téměř vždy navrhovány pro konkrétní aplikace. V ojedinělých případech mohou být rovnou napojeny panely na spotřebič a může být využívána jejich okamžitá energie, například pro topnou spirálu (viz. Ohřev teplé vody fotovoltaickými panely) nebo pro zahradní fontánku, případně ventilaci, čerpadlo apod.  

Základní ostrovní systém je určen pro napájení stejnosměrných spotřebičů nízkého napětí 12 V nebo 24 V.


V případě potřeby střídavého napětí 230 V pro běžné spotřebiče je možno systém vybavit ostrovním střídačem.

Výhodou je jednoduchost, snadná přeprava a skladnost. Tyto systémy naleznou uplatnění u karavanů, při kempinku nebo pro nabíjení baterií do dopravních prostředků s elektrickým pohonem (elektrokola, skútry, jachty…).

Příklad sestavy jednoduchého ostrovního systému 740 Wp:

 • 4 ks fotovoltaického panelu 185 Wp
 • 1 ks regulátoru dobíjení baterií
 • 2 ks akumulátorů 12V/42Ah s kapalným elektrolytem
 • základní jištění, kabeláž

Robustnější ostrovní systémy

Mají větší počet panelů, pokročilejší střídače a větší akumulátorový blok. Většinou jsou instalovány do stávajících rozvodů chaty nebo bytu místo domovní přípojky. Již v základní konfiguraci dodávají jednofázové střídavé napětí 230 V o výkonu přes 2 kW. V mnoha případech postačují i pro trvalé bydlení. Záleží vždy na konkrétním profilu spotřebičů. 

Příklad sestavy ostrovního systému 4,44 kWp:

 • 24 ks fotovoltaických panelů 185 Wp
 • 8 ks akumulátorů 12V/200Ah  s kapalným elektrolytem
 • 1ks fotovoltaického střídače
 • 1ks ostrovního střídače 
 • konstrukce na sedlové střechy, kabeláž, základní jištění

Výhody ostrovní FVE

 • Energetická nezávislost
 • Minimální administrativa (není nutné povolení a uzavírání smluv s distribučními společnostmi)
 • Možnost mobilního provedení
 • Použití v místech bez přítomnosti distribuční sítě

Nevýhody

 • Výrazné snížení výroby elektřiny v zimních měsících a při zatažené obloze, kdy nedojde k úplnému dobití akumulátorů.
 • Občasná údržba a kontrola systému.
 • Oddělení od přípojky distribuční společnosti, v některých případech potřeba elektrocentrály.

Hybridní fotovoltaické elektrárny

Tento systém spojuje výhody obou předchozích typů elektráren (FVE a Ostrovní FVE).

Kombinuje FVE (dle bodu 1), dodávající elektrickou energii do rozvodů domu a přebytky elektrické energie do distribuční soustavy, ale zároveň dobíjí vlastní akumulátorový blok. V případě výpadku elektrické energie ze sítě dojde k bezpečnému odpojení systému od DS s tím, že je zároveň zachována funkce elektrárny a zásobování spotřebičů v domácnosti (jako u Ostrovní FVE dle bodu 2). V jiné konfiguraci lze Hybridní FVE nastavit tak, aby veškerou elektrickou energii dodávala do akumulátorů, ale žádnou energii do distribuční soustavy. Zároveň je možné při nízkém osvitu nebo v noci odebírat elektrickou energii z distribuční soustavy. Tím se maximálně zjednoduší legislativní kroky a zároveň je zachován komfort domácnosti.

Kde začít a jak na to?

Nejlepším prvním krokem při stavbě jakéhokoli fotovoltaického systému je návštěva a konzultace u naší společnosti. Technici s Vámi zkonzultují Vaši představu či požadavek a optimální řešení. V případě potřeby provedou obhlídku místa a připraví cenovou nabídku. Druhým krokem je u fotovoltaických a některých hybridních systémů připojených k síti vyplnění a odeslání žádosti o připojení výrobny elektrické energie k distribuční soustavě. Posledním krokem je samotná realizace. Ta obsahuje vytvoření projektové dokumentace, vlastní montáž technologie, případné úpravy elektroinstalace až po následnou revizi elektrických zařízení a rozvodů. Paralelně s realizací je v některých případech nutné provést legislativní úkony, zejména u elektráren připojených do sítě. Většina legislativních otázek je řešena naší společností a se zbylými Vám rádi pomůžeme.


Dodali jsme do firem a domácností více jak 100 000 solárních panelů s celkovým výkonem, který by svou energií dokázal zásobit 10 000 bytových jednotek.


Stavíme solární elektrárny na klíč – od návrhu až po spuštění FVE elektrárny, s dokumentací, doklady a revizí.


Nabízíme osvědčenou kvalitu výrobků, prověřenou roky zkušeností.


FV elektrárna je výhodná investice, vyznačující se vysokou životností a možností provozu i v náročných podmínkách.


Náš tým projektoval a stavěl solární elektrárny ve všech klimatických pásmech od rovníku k pólu.