Transformace české energetiky: jaké zkušenosti přináší realizace největšího korporátního PPA kontraktu v České republice na bázi FVE?

PPA,Reference
Vitesco Technologies

V České republice vznikají první instalace financované formou PPA kontraktů a stále více společností objevuje jejich výhody. V ČR je trh s dlouhodobými smlouvami o přímém prodeji elektřiny zatím v začátcích, ale i u nás vznikají zajímavé projekty, které svým rozsahem konkurují zahraničí.

PPA pro rozvoj a financování solárních projektů

Pod pojmem Power Purchase Agreement (PPA) můžeme v energetice označit smlouvy, které mezi sebou uzavírá výrobce elektřiny (prodávající) a společnost, která nakupuje elektřinu pro svou vlastní spotřebu (kupující). 

Dlouhodobý kontrakt v délce 20 – 25 let zajistí elektřinu za pevnou cenu a umožní část spotřeby vykrýt z obnovitelných zdrojů. Je to vhodný nástroj, který pomáhá firmám snižovat uhlíkovou stopu a naplnit principy ESG.

Firmy v ČR získávají první zkušenosti

Realizace první korporátních PPA projektů v České republice ukázaly, že tento formát dává nejen ekonomický, ale také environmentální smysl. S rostoucí cenou elektřiny na trhu vzniká ekonomický model, který zajistí stabilní a dlouhodobou ochranu před výkyvy cen elektřiny. 

Solární asociace, největší profesní sdružení v České republice, vytvořila pracovní skupinu PPA, která se touto tématikou zabývá. Jejím cílem je rozvíjet tuto oblast energetiky a vytvořit platformu pro sdílení zkušeností jak mezi dodavateli, tak mezi odběrateli této služby.

Uzavírání PPA kontraktů v České republice vychází z energetického zákona, protože odběratel i výrobce jsou účastníky trhu s elektřinou. Uzavírat mohou lokální (On-Site PPA) nebo fyzické PPA (Off-Site PPA) či virtuální PPA (finanční nástroj).

Případová studie: Největší průmyslový PPA projekt v ČR na bázi FVE

Společnost Vitesco Technologies vyvíjí inovativní a efektivní elektrifikační technologie pro všechny typy vozidel. Jejich cílem je čistá a udržitelná mobilita. 

PPA projekt realizovali se společností SUNNYWATT GROUP a.s. Realizací PPA projektu získají 293,1 MWh zelené energie a ušetří 136,6 tCOza rok. V roce 2024 plánují se společností SUNNYWATT GROUP realizaci dalších 2 etap.

Instalovaný výkon320 kWp
Roční výroba293,1 MWh
Specifická výroba915,95 kWh/kWp
Úspora CO2136,6 tCO2/rok
Celkem FVE panelů710 ks
Výkon 1 FV panelu450 Wp
InvertorySOFAR 60KTLX-G3
Délka PPA kontraktu20 let
Realizace 1. etapy2023
IMG 20240205 WA0023
IMG 20240205 WA0011
IMG 20240205 WA0009

PPA kontrakty dominují evropskému trhu

Poptávka po PPA projektech raketově stoupá také v Evropě. Mezi lety 2018 a 2023 vzrostl objem PPA kontraktů podle výše zasmluvněného instalovaného výkonu o 37 %. Skokový nárůst je způsobený zejména poklesem prodejní ceny elektřiny. 

Lídrem v Evropě je Španělsko, které má v PPA kontraktech nasmlouvanou kapacitu o výkonu 8 GW, z toho 5 GW v rámci solární energie. Následuje Německo, Švédsko a Spojené království Velké Británie a Severního Irska.

PPAs by Country
Graf zdroj: https://resource-platform.eu/buyers-toolkit2/ppa-deal-tracker/

Budoucnost PPA kontraktů u nás

Přes počáteční nejistotu nyní dostávají PPA kontrakty zelenou. Podle studie společnosti Deloitte má mnoho mezinárodních firem působících v ČR za cíl získávat 100 % spotřebované elektrické energie z obnovitelných zdrojů. PPA kontrakty mohou být jedním ze způsobů, jak klimatické závazky mezinárodních firem naplnit. 

“Firmy se na nás pro realizaci PPA kontraktů obrací častěji než dříve. Vnímáme zde pozvolný nárůst a důvěru firem, které nyní více vnímají výhody PPA kontraktů. Aktuálně máme podepsaný jeden větší PPA projekt o výkonu 10 MW a několik menších s výkonem mezi 0,5 a 2 MW, které budeme realizovat v tomto roce.” doplnil Ing. Ondřej Žídek, generální ředitel SUNNYWATT GROUP a.s.

Použité zdroje:

  1. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/energy-resources/Rozvoj-obnovitelnych-zdroju-do-roku-2030-kveten-2023.pdf
  2. https://www.renewableenergymagazine.com/panorama/european-ppa-market-enters-a-golden-era-20240129
  3. https://pexapark.com/european-ppa-market/
  4. https://resource-platform.eu/buyers-toolkit2/ppa-deal-tracker/

Nejnovější příspěvky

Spojte se s námi

Náš tým je vám k dispozici.