Ostatní služby

people-working-on-alternative-energy-project-in-the-office.jpg
Poskytujeme

Dílčí služby

Naším zákazníkům poskytujeme také dílčí služby, které s instalací fotovoltaické elektrárny souvisí:

Zajistíme

Další služby

Inženýring pro fotovoltaiky

Připravíme pro vás všechna potřebná povolení, která potřebujete pro výstavbu FVE včetně vypracování projektové dokumentace.

Dotace a dotační programy

Sledujeme za vás všechny aktuální dotační programy (MPO - Národní plán obnovy, Modernizační fond), které můžete využít k financování výstavby fotovoltaické elektrárny. Z dotačních programů můžete pokrýt až 50 % celkových nákladů.

Studie proveditelnosti

Dokument, který posoudí proveditelnost a ekonomickou návratnost celého projektu včetně citlivostní analýzy a zhodnocení rizik. Spočítáme a navrhneme optimální velikost FVE, která pokryje vaši spotřebu i v budoucnu.

Podívejte se, kde jsme postavili fotovoltaické elektrárny a jaké další služby vám můžeme nabídnout.

Máte nějaký dotaz?

Spojte se s námi

Náš tým je vám k dispozici.

SUNNYWATT GROUP a.s.

Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha Žižkov

Pracovní doba